YÜZ KIZARTICI SUÇ-Fuhuş Yapanlara Müşteri Temini-D12D Kararı(2007-4812 K.)

Yıllık İzin ve Şua İzinlerinde Döner Sermaye Ödenmemesinin Yerinde Olduğu Hk. D11D Kararı(2007-9502 K.)

Yeni Jenerik İlacın Ürün Olarak Biyoeşdeğerliliğinin Kanıtlanması Gerektiği Hk. DİDDK Kararı(2005-267 K.)

TEB’in Verdiği Disiplin Cezasının 4455 sayılı Af Yasası Kapsama Girmeyeceği Hk. D8D Kararı(2008-1386 K.)

Tanının Geç Konulmasından Dolayı Ölümün Gerçekleşmesinde İlgili Hekimin Sorumlu Olduğu Hk. D1D Kararı(2007-1294 K.)

Şüpheli Ölüm Olayını Savcılığa Bildirmemenin Adli Görevi İhmal Suçunu Oluşturacağı Hk. D1D Kararı(2005-221 K.)

Şüpheli Ölüm Olayını Bildirmeme Suçunun 4483’e Tabi Olmadığı-Genel Hükümlere Göre Soruşturulması Hk. D1D Kararı(2005-1322 K.)

SM Şube Müdürü Hk. İlköğretim Müfettişinin Soruşturma Yapamayacağı Hk. D12D Kararı(2008-2571 K.)

SM Görevlileri Hk. Sağlık Bakanının Soruşturma İzni Veremeyeceği Hk. D1D Kararı (2005-325 K.)

Serbest Diş Tedavisi Ödemelerinde Tarifeden Düşük Bedel Belirlenemeyeceği Hk. D2D Kararı(2007-4361 K.)

SB TK Başkanı Hk. Bakanın Ön İnceleme Yapabileceği Hk.(2005-1026 K.)

SAĞLIK HİZMETLERİNDE Ağır Hizmet Kusuru Yoksa İdarenin Taminden Sorumlu Olmadığı Hk. DİDDK Kararı(2007-2030 K.)

Sadece İşçilik Maliyetini Karşılayan Tekliflerin Uygun Bedel Olmadığı Hk. DİDDK Kararı(2007-2035 K.)

Ruhsatı ve İthal İzni Bulunmayan İlacın Yutdışından Temininde Bedelinin Ödenmeyeceği Hk. D11D Kararı(2006-781 K.)

Radyoloji Çalışanlarının Mesaisinin 5 Saat Olduğu Hk. DİDDK Kararı

PERSONELLE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI Yapılabileceği Hk. D13D Kararı(2008-4811 K.)

Part-time Çalışan Hekime Full-time Çalışan Hekimden Daha Düşük Ek Ödeme Yapılabileceği Hk. D11D Kararı(2007-8953 K.)

Özel Muayenehane Mesleki Faaliyetinden Kaynaklanan Eylemlerin 4483’e Tabi Olmadığı Hk. D1D Kararı(2006-95 K.)

Memuriyete Engel Sayılmayan Hapis Süresinde Memurun Mesaiye Devamsız Sayılamayacağı Hk. D1D Kararı(2004-3 K.)

Kornea Yerine Gözün Tamamının İzinsiz Alınmasının TCK-91 ve 2238-14. Mad. Kapsamında Suç Olduğu Hk. 1D Kararı(2007-101 K.)

Klinik Şefinin Part Time Çalışmasına Kısıtlama Getirilebileceği Hk. D12D Kararı(2004-2216 K.)

Kan Örneklerini Değiştiren Adi Tıp Uzmanına Önce Kınama, Sonrasında İHRAÇ Cezası Verilemeyeceği Hk. D12D Kararı(2008-3714 K.)

Kamu Personeli Olan Hekime TTB Tarafından Ceza Verilemeyeceği Hk. D8D Kararı(2002-4554 K.)

KAMU GÖREVLİSİ HEKİME TTTB’NİN DİSİPLİN CEZASI VEREBİLECEĞİ Hk. DİDDK Kararı(2007-2427 K.)

İdarenin Hukuka Aykırı İşlemleri Her Zaman Geri Alabileceği Hk. D5D Kararı(2004-5187 K.)

Hukuk Müşavirlerine Gen. Müd. Yrd. veya Daire Başkanlarına Eşdeğer Ek Ödeme Verilmesi Gerektiği Hk. DDDK Kararı(2005-3348 K.)

HÜ Sağlık İdaresi Mezunu Sağlık Memurunun Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Kabul Edilmesi Gerektiği Hk. D11D Kararı(2005-1546 K.)

HEKİMLERİN HASTANIN KİMLİĞİNİ Kontrol Zorunda Olmadıkları Hk. D2D Kararları(1993-3, 7)

Hatalı Ödenen Nöbet Ücreti ve Tazminatın İstidadında DİBK Kararına Göre İşlem Yapılması Gerektiği Hk. D11D Kararı(2006-4550 K.)

Hastaların Hastaneye Gelmeden Kayıtlarının Yapılarak SK Raporu Düzenlenmesinin GK Suçu Oluşturduğu Hk. D1D Kararı(2006-1013 K.)

Hasta Dosyasının Kaybedilmesinin Ağır Hizmet Kusuru Olduğu Hk. D10D Kararı(2008-2939 K.)

Günde 5 Saat Çalışan Radyoloji Uzmanına Full-Time Esasına Göre Ek Ödeme Yapılması Gerektiği D11D Kararı(2005-470 K.)

Geçici Görevli Personelin Çalıştığı Hastanenin DS Gelirlerinden Ek Ödeme Alması Gerektiği Hk. D11D Kararı(2006-1102 K.)

Evlat Edinilen Kişi Üzerinden Sağlık Yardımı Alınabileceği Hk. D5D Kararı(2007-604 K.)

Düzenleyici İşlemin Uygulanması Üzerine İlgililerin Her İki İşleme Karşı Birlikte Dava Açabilecekleri Hk. DİDDK Kararı(2005-2365 K.)

Doğrulama Testi Yapılmadan HIV Pztf. Açıklamasının İdarenin Kusuru Olduğu Hk. D10D Kararı(2007-6526 K.)

Disiplin Soruşturmasında En Az Eşit Konumda Olma Şartı Aranması Gerektiği Hk. D12D Kararı(2008-2571 K.)

Dışarıdan Alınan Tıbbi Malzeme Bedelinin Hastanın Kurumu Tarafından Ödenmesi Gerektiği Hk. D10D Kararı(1998-1336 K.)

Diş Hekimlerinin Reklam Yasağı İle İlgili Yönetmelik Hk. D10D Kararı(2001-4060 K.)

DAVA AÇMA SÜRESİNİN Eylemin Tamamlandığı ve Zararın Kesinleştiği Tarihte Başlayacağı Hk. D10D Kararı(2006-7287 K.)

Bilirkişi Raporu Net Değil İse Hizmet Kusurunun Adli Tıp Kurumunca Tespit Edilmesi Gerektiği Hk. D10D Kararı(2006-2294 K.)

Benzer İş Tanımı Olarak Hastane Temizlik Hizmetlerinin Düzenlenebileceği Hk. D13D Kararı(2006-4189 K.)

Başhekim Emrindeki SB Geçici Personeli Hk. Kaymakamın Sor. İzni Vereceği Hk. D2D (K.2003-1363)

Asistanlığını Bitirip Devlet Hizmet Yükümlülüğü İçin Atanan Uzman Hekimlere Yolluk Ödenmesi Gerek

Anjiyo Lab. Şuaya Maruz Çalışan Personelin Günde 5 Saatten Fazla Çalışamayacağı Hk. DİDDK Bozma Kararı(2005-207 K.)

İçtihadı Birleştirme Kararları

2022 Kararları

2021 Kararları

2020 Kararları

2019 Kararları

2018 Kararları

2017 Kararları

2016 Kararları

2015 Kararları

2014 Kararları

2013 Kararları

2011 Kararları

2010 Kararları

2009 Kararları