Malpraktis

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliği

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) ve Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) Yönetim ve Denetim Ahlakı (Etiği) Standartları

5018 s. Kanun Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli ve Yetkililerin Belirlenmesi Hakkında Sayıştay Genel Kurul Kararı

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1-2) / SERİ NO 1 – SERİ NO 2 

Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri ile ilgili mevzuat

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ