Ömer YÜREKLİ
Eğitim ve Yayım Komisyonu Başkanı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kadirli’de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) bir yıl elektronik ve haberleşme mühendisliği okuduktan sonra, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesine (SBF) girdi. SBF’den mezun olduktan sonra TEKEL’de müfettiş yardımcılığı, müfettişlik ve başmüfettişlik görevlerinde bulundu. Bir dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda araştırmacı olarak çalıştı.   Temmuz 2006’ da Sağlık Bakanlığına müfettiş olarak geçti. Halen Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Başmüfettiş olarak çalışmaktadır.  Başmüfettişlik görevinin yanı sıra Muhakkiklik Eğitim Koordinatörlüğü görevini de yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) bünyesinde Sağlıkta Akreditasyon Denetçisidir (SAD). Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır.  “Türkiye’de İdari Teftiş Sistemi” ve “Adalet Bekadır” başlıklı yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.  Denetim, kamu yönetimi ve sağlık mevzuatı alanlarında Bilimsel-Hakemli Dergilerde, Mesleki Dergilerde, diğer dergi ve internet sitelerinde yayınlanmış çok sayıda makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca yazdığı kitap bölümleri vardır. Denetim elemanlarının çatı örgütü olan Devlet Denetim Elemanları Derneğinde (DENETDE) 4 dönemden (2011 yılından itibaren) bu yana yönetimde (Denetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Kültür ve Yayın İşleri Sekreteri olarak) görev almıştır. Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfında (KA-VAK) 30.03.2013-07.02.2015 döneminde Genel Sekreter, 07.02.2015-08.04.2017 döneminde Genel Başkan olarak görev yapmıştır. Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı, Genel Başkanlığı döneminde çok önemli atılımlar gerçekleştirerek dönüşmüştür. Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) bünyesinde Kamu İlişkileri Direktörlüğü görevini yürütmektedir. Siyasal Vakfının ve Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneğinin (ESKADER) üyesidir. DENETDE’nin yayın organı olan DENETİM Dergisinde genel yayın yönetmenliği yapmaktadır. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

Bayram İzzet TAŞÇI
Eğitim ve Yayım Komisyonu Üyesi

B. İzzet TAŞCI, 1971 Ankara Doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) 1995 yılı mezunudur. Hastane İşletmeciliği yüksek lisansı vardır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda; Uzmanlık, Müfettişlik, Başmüfettişlik, Danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında da bir dönem “Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı” olarak görev yapmıştır. Mesleki faaliyet alanlarıyla ilgili olarak; Personel Mevzuatı, Ceza Hukuku, Disiplin Hukuku, Genel İdare Hukuku, Tıbbî Mevzuat, Yönetim Bilimi, Hastane Yönetimi ve İşletmeciliği, Protokol ve Nezaket Kuralları, Adli Tıp, Tıp Tarihi gibi konularda, muhakkik eğitim seminerlerinde, müfettiş yardımcılarının eğitimlerinde, Sağlık Bakanlığı personeline yönelik olarak düzenlenen hizmetiçi eğitimlerde “eğitici” olarak görev yapmaktadır. Ayrıca belirtilen konularda seminer, konferans ve panellerde konuşmacı olarak görev almaya devam etmektedir. Sağlık Mevzuatı, İdare Hukuku, Mali Mevzuat, Deontoloji ve Tıp Tarihi konularında muhtelif dergiler ve internet sitelerinde muhtelif makaleleri yayımlanmıştır.  B. İzzet TAŞCI, hâlen Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak görevine devam etmektedir.

Birol TAŞDEMİR
Eğitim ve Yayım Komisyonu Üyesi

Birol Taşdemir 1969 Trabzon doğumludur. Akkaya ilkokulu, Karakaya Orta Okulunu ve Trabzon Lisesini bitirmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler mezunudur. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Sedat VAHAPOĞLU
Eğitim ve Yayım Komisyonu Üyesi

Yusuf ADIGÜZEL
Eğitim ve Yayım Komisyonu Üyesi

1973 yılında Trabzon Maçka’da doğmuştur. Maçka Duralı İlkokulu, Esiroğlu Ortaokulunu bitirmiştir. Liseyi M. Akif Ersoy Lisesinde tamamlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye bölümünden mezun olmuştur. 2000-2005 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak çalışmıştır. Sağlık Bakanlığında 2006-2011 yılları arasında Müfettiş olarak görev yapmış olup, halen Başmüfettiş olarak görevine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Harun AKBAŞ
Eğitim ve Yayım Komisyonu Üyesi

1991 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. Halen aynı üniversite ve aynı bölümde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2016 yılında başladığı denetim görevine Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş olarak devam etmektedir.

Sinem AYTEKİN ÖĞE
Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Eğitim ve Yayım Komisyonu Üyesi

19.01.1991 tarihinde ISPARTA’nın Senirkent ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve Orta Öğrenimini Büyükkabaca 75. Yıl İlköğretim Okulunda; lise öğrenimini ise Isparta Gülkent Anadolu Lisesinde yatılı olarak tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. Erasmus değişim programı yoluyla 2013 yılı bahar döneminde Almanya Bremen Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim görmüştür.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 02.05.2016 tarihinde başladığı denetim görevine, halen Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş olarak devam etmektedir. Evlidir.

2022 yılı şubat ayı itibariyle Sağlık Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca, 2017 yılından bu yana Hacettepeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak sivil toplum çalışmalarına devam etmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Hacettepeliler Derneği tarafından 2019 yılında yürütülen “Tanpınar’ın İzinde Beş Şehir” adlı projede Koordinatör olarak görev almıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilen ve halen devam eden “Kukla olma, İpleri Eline Al!” adlı kültür sanat projesinin yürütümünde aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Esra ÖZTÜRK
Eğitim ve Yayım Komisyonu Üyesi

İlkant KARACAOĞLU
Eğitim ve Yayım Komisyonu Üyesi