Yurt Dışı Kurslara Katılım Hakkında 2006/42 sayılı Genelge

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları Hakkında 2015/17 Sayılı Genelge

Sağlık.Net Online ve e-Nabız Hakkında 2016/6 Sayılı Genelge

Teletıp ve Teleradyoloji Birimi Genelgesi 

Taşra Teşkilatı işleyişine yönelik 2017/17 sayılı Genelge

Merkez Teşkilatı Hakem Kurulu Kararları 2012/27 sayılı Genelge

Ek Ödeme ve Mali Haklar Hakkında Genelge 2012/24

Proje Yönetim Destek Birimi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Hukuk Müşavirliği