SAĞLIK MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ ADRES:

GMK Bulvarı Sümer 1 Sokak Kılıç Apt. No: 9/26
Kızılay/ANKARA

E-Posta: info@saglikmufettişleri.org.tr