Nesip DELİBALTA
Dernek Başkanı

01.10.1954 Göle-ARDAHAN doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Göle’de tamamladıktan sonra 1972 yılında Kars Ticaret Lisesi ve aynı dönem Kars Alparslan Lisesinden mezun olmuştur. A. İ. T. İ Akademisinde aldığı 2 yıllık eğitimin ardından Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Maliye Muhasebe Bölümü Lisans mezunudur.

1973 yılında Kars Sağlık Müdürlüğünde başladığı memuriyet hayatına 1979 yılında Müdür Yardımcısı, 1983 yılında Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 1990 yılında ise Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Müfettiş olarak atanmıştır. Teftiş Kurulu Başkanlığında Raportör, Başkan Yardımcısı gibi görevleri üstlenmiştir. 45 yıllık memuriyet hayatının sonunda Başmüfettiş olarak 01.10.2019 tarihinde emekli olmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

2016 yılında başladığı Sağlık Müfettişleri Dernek Başkanlığı görevine halen devam etmektedir.

Arif PAKSOY
Başkan Yardımcısı

1960 yılında Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini memleketi Maraş’ta tamamlamıştır. 1982 yılında Gazi Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun olmuştur. 

Memuriyet hayatına 1980 yılında Enerji Bakanlığında başlamıştır. 1989-1990 yılları arasında Adalet Bakanlığında Kontrolör olarak, 1990 yılından bu yana ise Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak görev yapmış; halen Başmüfettiş olarak görevine devam etmektedir. 1999-2004 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mesleğiyle ilgili çeşitli kurs ve seminerlere katılmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

2001 yılında kurulan Sağlık Müfettişleri Derneğinin kuruluş çalışmalarında Kurucu Üye olarak, yaklaşık 10 yıl ise Dernek Başkanı olarak görev almıştır. Halen Sağlık Müfettişleri Derneği Başkan Yardımcısıdır.

Sinem AYTEKİN ÖĞE
Genel Sekreter

19.01.1991 tarihinde ISPARTA’nın Senirkent ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve Orta Öğrenimini Büyükkabaca 75. Yıl İlköğretim Okulunda; lise öğrenimini ise Isparta Gülkent Anadolu Lisesinde yatılı olarak tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. Erasmus değişim programı yoluyla 2013 yılı bahar döneminde Almanya Bremen Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim görmüştür.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 02.05.2016 tarihinde başladığı denetim görevine, halen Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş olarak devam etmektedir. Evlidir.

2022 yılı şubat ayı itibariyle Sağlık Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca, 2017 yılından bu yana Hacettepeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak sivil toplum çalışmalarına devam etmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Hacettepeliler Derneği tarafından 2019 yılında yürütülen “Tanpınar’ın İzinde Beş Şehir” adlı projede Koordinatör olarak görev almıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilen ve halen devam eden “Kukla olma, İpleri Eline Al!” adlı kültür sanat projesinin yürütümünde aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Mustafa BUYRAZ
Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

15.07.1995 tarihinde Ankara Mamak ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk Öğrenimini Ortatepe İlköğretim Okulunda; lise öğrenimini ise Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilişim Teknolojileri Bölümü Ağ İşletmenliği dalında tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde 20.03.2020 tarihinde başladığı Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı görevinin ardından 20.06.2022 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

2024 yılından itibaren Sağlık Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu’nda Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Murat BAŞER
Sayman

1993 yılında İstanbul’da doğmuş olup aslen Ispartalı’dır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da, lise öğrenimini ise İzzet Ünver Lisesinde tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans programından 2013 yılında, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden 2015 yılında ve İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünden 2016 yılında mezun olmuştur. 2019 yılında ise Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Bölümünde tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. 2015 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunda memur olarak kamu hizmetine başlamıştır. 2022 yılında Sağlık Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı olarak atanmış ve hâlen bu görevine devam etmektedir. 2024 yılında Sağlık Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu’nda Sayman olarak görev almaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.