Seçim İlanı

İ L A N D I R: Sayın Sağlık Müfettişleri Derneği Üyeleri; Derneğimizin olağan seçimli genel kurulunun aşağıda yazılı gündemle …