Güncel Harcırah Tutarları

2024 Yılı Müfettiş Harcırah Tutarları
Gündelik Tutarı604,50 TL
Konaklama Tutarı967,20 TL