Seçim İlanı

İ L A N D I R: Sayın Sağlık Müfettişleri Derneği Üyeleri; Derneğimizin olağan seçimli genel kurulunun aşağıda yazılı gündemle 24.01.2024 tarihinde Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi No: 108  ADRESİNDE saat 13.00’da, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 14.02.2024 tarihinde aynı adres, aynı saat ve aynı gündemle yapılmasına

Genel kurul ilanının Dernek internet sitesinde yapılmasına,

Ayrıca üyelere mesaj yoluyla bildirilmesine

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve yoklama
 2. Divanın teşekkülü ve Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
 3. 2022-2023 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi
 4. 2022-2023 yılları Denetleme Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi
 5. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporların ayrı ayrı ibraya sunulması
 6. 2024 ve 2025 yılları tahmini gelir gider bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
 7. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi
 8. Dernek Yönetim Kuruluna; lokal açma, kiralama, iktisadi işletme açma, kiralama, kiraya verme yetkilerinin verilmesi hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması
 9. Dernek Yönetim Kuruluna; Dernek adına gayrimenkul kiralama yetkilerinin verilmesi hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması
 10. Dernek Yönetim Kuruluna; Derneğin Tüzüğünde yazılı amaç ve konusuna uygun kurulmuş yahut kurulacak olan Federasyonlara katılma yetkilerinin verilmesi hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 11. Aidatların en fazla %100 artırılmasına Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve aidatların belirlenmesinin görüşülmesi,
 12. Dilek ve temenniler, kapanış.