Sağlık Müfettişleri Dernek Yönetimi olarak DENETDE tarafından organize edilen kahvaltı etkinliğine katılım sağlanmıştır

Sağlık Müfettişleri Dernek Yönetimi olarak DENETDE tarafından Sayıştay Gölbaşı Sosyal Tesislerinde organize edilen kahvaltı etkinliğine katılım sağlanmıştır. Etkinliğe DENETDE, SAYDER ve Kamu Denetim Derneklerinin katılımıyla, Müfettişlerin harcırah ve konaklama ücretlerinde yaşanan sıkıntılara dair çözüm önerileri gündeme alınarak, ortak bir kanun taslağı önerisi hazırlanmıştır. Hazırlanan metnin yürürlüğe konulması amacıyla birlikte çalışma konusunda mutabakata varılmıştır.