14 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen olağan Genel Kurulda yeni Dernek Yönetimi seçilerek görevlerine başlamışlardır

Sağlık Müfettişleri Derneğinin mevcut yönetiminin görev süresinin dolması hasebiyle, 14 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen olağan Genel Kurulda yeni Dernek Yönetimi seçilerek görevlerine başlamışlardır. Emekli Başmüfettiş Nesip DELİBALTA (Başkan), Başmüfettiş Arif PAKSOY (Başkan Yardımcısı), Müfettiş Sinem AYTEKİN ÖĞE (Genel Sekreter), Müfettiş Yardımcıları Murat BAŞER (Sayman) ve Mustafa BUYRAZ (Üye) Derneğin yeni Yönetim Kurulu olarak; Emekli Başmüfettişler Naci KARAKAYA, Nihat SABUNCU ve Ünver KOYUNCU yeni Denetim Kurulu olarak atanmışlardır.

Nesip DELİBALTA
Başkan

Arif PAKSOY
Başkan Yardımcısı

Sinem AYTEKİN ÖĞE
Genel Sekreter

Mustafa BUYRAZ
Genel Sekreter

Murat BAŞER
Sayman