Ombudsman Akademik Dergisinin muhtelif saylarında yazar olarak makaleleri yayımlanan Derneğimiz mensubu Başmüfettişlerimiz Ömer YÜREKLİ, B. İzzet TAŞCI ve Serdar ERBAŞ, Kamu Başdenetçisi Sn. Şeref MALKOÇ Bey’in daveti üzerine 06.10.2022 günü tertip edilen yemek ve toplantıya iştirak etmişlerdir.